O nama

O NAMA

Udruženje građana "Zajedno za naš grad" Mostar

Udruženje “Zajedno za naš grad” u osnovi svoga postojanja prevashodno ima sljedeće ciljeve i djelatnosti, a koji su od posebnog društvenog interesa:

a) organizacija humanitarnih aktivnosti sa ciljem unapređivanja socijalno-materijalnog statusa socijalno ugroženih građana Mostara i HNK;
b) organizacija sportskih i kulturnih manifestacija sa ciljem unapređivanja socijalno-materijalnog statusa socijalno ugroženih građana Mostara i HNK;
c) provođenje aktivnosti koje će građanima Mostara i HNK koji su u stanju socijalne potrebe omogućiti pristup tržištu rada, kroz edukaciju nezaposlenih građana ove kategorije u zanatskim i drugim aktivnostima i time ih učiniti konkurentnim;
d) pribavljanje i razmjena različitih vrsta roba kao i pružanja određenih usluga u funkciji ostvarivanja ciljeva i djelatnosti Udruženja, a u skladu sa Zakonom;
e) javno zastupanje i mobilizacija javnosti u cilju ostvarivanja ciljeva Udruženja;
f) uspostavljanje kontakata sa ustanovama, udruženjima, pravnim i fizičkim licima koja vode brigu o socijalno i materijalno ugroženim građanima Mostara I HNK koji su u stanju socijalne potrebe i
g) podrška i sudjelovanje u aktivnostima i inicijativama drugih udruženja ili pojedinaca koje su u skladu sa ciljevima Udruženja.

Iz svega navedenog može se uočiti da je misija Udruženja povezati one koji mogu i žele pomoći sa onima kojima je pomoć potrebna u socijalnom, materijalnom ili pak edukativnom smislu te na taj način stvarati svijest o pomaganju, a samim tim i o razvijanju osjećaja altruizma u našem društvu.

Udruženje od osnivanja vodi se parolama:

Glad nema nacije

Zajedno se može mnogo

Spontano nastali dio grada postali.