Uspješno okončana akcija za nenu

Za svega 24 sata obezbijedili smo potrebna sredstava i krećemo u realizaciju ovih dana. Hvala vam svima na podjeli apela, uplatama I pozivima broja 17015!

Posebna zahvala ljudima koji su prepoznali našu želju da se neni pomogne, a to su:

Muhamed sa djevojkom 50 KM

Neđad sa sestrom 40 KM

Dunja Maric 20 Eur

Adnan Sarić 10 Eura

Safet Kusturics 25 Eura

Elma Balić 25 Eura

Jasna Dizadrevic 50 KM

Alen Ðuliman sa porodicom 200 KM

Adisa Sh 20 Eura

Dinka Špago 34 Eura

Aida Redžić 54 Eura

Anonimno iz Hrvatske 40 Eura

Ermin Avdić 50 KM

Osman Bahtijar sa porodicom 50 KM

Didi Pašić 200 KM

Indira Dedić 300 Nok

Senada Maksumić 100 $

Armin Ćemalović 30 $

Nerma Marić 26 $

Dika Bašić 100 $

Amra Muratović Hajrić 30 $

Sanjin Merdan 50 KM.

Ivan Soce 30 eura

Aner Pehilj 30 eura

Anonimno 100 KM u prostorijama

Vaši pozivi našeg broja 17015 će po izvještaju operatera biti uključeni u ukupan iznos.

Naravno kada dođu izvodi iz banke narednih dana, ako bude uplata na njima i ta sredstva će biti javno objavljena i utrošena sa gorenavedenim.

Zahvala još jednom od srca u ime nane i u naše ime jer glad nema naciju i zajedno se može mnogo!