Saradnja sa udruženjem “Zajedno u BiH”

Danas napravljen korak koji će u nadolazećim teškim danima i mjesecima sigurno mnogo pomoći naše građane kako u Mostaru tako i širom BiH.
Naime naše udruženje potpisalo je sporazum o saradnji sa Udruženjem “Zajedno u BiH” registrirano na nivou BiH.
Uz nas danas je još udruženja iz raznih dijelova prelijepe domovine isto tako potpisalo sporazum o saradnji.
Planiramo osim projekata našeg udruženja da uzmemo učešća i u projektima potpisnika za dobrobit građana u potrebi.
Jasno nam je da teška vremena dolaze ali da se
Zajedno može mnogo 🤝