Pregled aktivnosti za mjesec amazan

  • 6.180,00 KM podjeljeno na ruke i uplaćeno preko računa da se ljudima koji su u potrebi olakša za Bajram.
  • Pripremljeno i na kućni prag dostavljeno iftara za postaće starije životne dobi sa 80 ostavljenih u frižider za beskućnike ukupno 1000 i da naglasimo najboljih iftara u BiH za socijalno ugrožene jer kao svih dosadašnjih ramazana tako i ovaj išli smo na kvalitet a ne kvantitet.
  • Obnova sobe za sugrađanku koja boluje od karcinoma.
  • Izljevanje mrtve deke i nabavka materijala za zidanje i stubove sve u vrijednosti 3.000, 00 KM za izgradnju staje povratnika u selo kod Čapljine.
  • Priprema i distribucija 1200 obroka za stare sugrađane koji ne poste
  • Pomoć za obnovu štete za 3 porodice pogođene zemljotresom u Stocu .
  • Provedba projekta Eco Win sa školama
  • Finansiran cjelokupan iznos za projekat U.G. Sinovi Mahale (žicara koja je spašavala narod u proteklom ratu) u iznosu od 1.600,00 KM projekat koji će se završiti i otvoriti do kraja mjeseca maja.

Navedeni projekti su realizovani od vaših donacija od početka mjeseca Ramazana u vrijednosti blizu 30.000 KM.
Šta kazati osim molbe Bogu da Vas koji ste na bilo koji način pomogli bilo koju od navedenih akcija obilno nagradi.
Nastavljamo i ostalih 11 mjeseci kao i svih 7 godina do sada. Naše aktivnosti traju cijelu godinu a ne samo za Ramazan.
Zajedno sa Vama uz ugrožene jer Glad nema naciju i Zajedno se može mnogo.