150 obroka za našu kuhinju

Danas u posjeti studenti druge godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” iz Mostara koji su donirali 150 obroka.

Prije nekoliko dana u saradnji sa brijanjem radnom “ARIS” uradili su jednodnevnu akciju pod nazivom “Jedno šišanje jedan obrok”.
Prikupili su sredstva za 150 obroka i donirali našoj kuhinji.

Našim korisnicima će obroci zaista više nego dobro doći a nama ostaje da se u njihovo ime i naše naravno zahvalimo od ❤ jer
Glad nema naciju i Zajedno se može mnogo.