Podjeljeno 100 prehrambenih paketa

Uz sve epidemiološke mjere danas podjeljeno 100 prehrambenih paketa za naše sugrađane.

Stanje pandemije primjetno otežava porodicama a mi sa svojim donatorima trudimo se biti uz njih.

Šta reći osim hvala svima Vama koji ste pomogli svojim nesebičnim donacijama.

Glad nema nacije jer Zajedno se može mnogo!